มุมมองอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ โดย เลิศชาย ศิริชัย