นโยบายโฉนดชุมชนเพื่อสร้างความเป็นธรรม ข้อเสนอการแปลหลักการสู่การปฏิบัติ โดย ม.ร.ว.อคิน ระพีพัฒน์, บันฑร อ่อนดำ, ศรีศักร วัลลิโภดม, ไพโรจน์ พลเพชร, ดวงมณี เลาวกุล ฯลฯ

You are here: