เวทีร่วมคิด ร่วมเคลื่อน

เวทีร่วมคิด ร่วมเคลื่อน สานพลังสังคมเครือข่ายและนักวิชาการ โดยนำ 3 หลักการสำคัญของรายงานสังคมไทย คือ Mother Earth , Caring and Sharing Society , Sustainable De­velopment  ร้อยเรียงให้เห็นความเชื่อมโยงของทั้งระบบที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องกัน และร่วมพัฒนา ข้อเสนอ “หลักการที่ใช้ได้จริง” หรือแนวทางการขับเคลื่อนขบวนของเครือข่ายและพันธมิตรที่เป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่แนวทางการทำงานต่อยอดร่วมกันทั้งภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการทางสังคม และเครือข่ายพันธมิตร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทย

โครงการสานพลังสังคมเครือข่าย แผนงานความเป็นธรรมทางสังคมด้านสุขภาวะ

e-book_social-watch-square
เวทีร่วมคิดร่วมเคลื่อน

เปิดตัวรายงานสังคมไทย “สังคมสังเกต สังเกตสังคม” Social Watch Thailand 2016

จัดโดย คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 ตึกสภาคริสจักรในประเทศไทย สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน เชิงสะพานหัวช้าง กรุงเทพฯ วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559

1470978909014
เวทีร่วมคิดร่วมเคลื่อน

เปิดตัวรายงานสังคมไทย “สังคมสังเกต สังเกตสังคม” Social Watch Thailand 2016

จัดโดย คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 ตึกสภาคริสจักรในประเทศไทย สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน เชิงสะพานหัวช้าง กรุงเทพฯ วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559