ความไม่เป็นธรรมจากมุมมองพระนักพัฒนาภาคอีสาน โดย พินิจ ลาภธนานนท์, พระครูพัฒนกิจจานิยุต, พระครูโพธิวีรคุณ, พระครูอมรชัยคุณ

You are here: